Skip to content

Tjenester

Rådgivende ingeniør

Maxbo Tekniske tjenester AS er et rådgivende ingeniørfirma som leverer tjenester innenfor tiltaksklasse 1 og 2.  

Forprosjektering

Eiendomsutvikling

Har du et område som du ønsker å utvikle?
Vi hjelper deg med mulighetsstudie eller utvikling av hele område med arkitektteg- ninger. Velg fra vårt bibliotek av boligmodeller eller et nytt konsept, Maxbo Tekniske Tjenester bistå deg.

Mulighetsstudie

Ved oppstart mulighetsstudie tar vi for oss regulering- splan/detaljplan, evt kommuneplan og samfunnsplan ved uregulert område. For å kunne utarbeide et mulighets- studie i tråd med bestemmelser eller boligpolitiske føringer i kommunen. Du velger selv omfanget av mulighetsstudie, enten fra situasjonskart til objekter plassert i terreng.

Boligutvikling

Ved oppstart boligutvikling tar vi en gjennomgang av bestemmelser, evt andre heftelser på eiendommen før vi utvikler et konsept i samråd deg/dere i forhold arkitektur, boligtype, samt utnyttelse av arealer. Vi er også behjelpelig ved planen- dringer hvis dette viser seg å være et behov. Tiltaket plasseres i terreng og klargjøres for byggesøknad, Maxbo Tekniske tjenester er asnavrlig søker.

Maxbo Tekniske Tjenester innehar også sentral godkjenning innenfor prosjektering av brannkonsept, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet, så hvis ønskelig kan Maxbo Tekniske Tjenester ta på seg store deler av bygget prosjektering som et krav i søknadsprosessen. Vi har kan også utarbeide 3D illustrasjoner, samt dronefoto/video for prospekt og annonser- ing.

Når søknad sendes, vil Maxbo tekniske Tjenester holde dialogen med kommunen frem til et vedtak og besvare eventuelle innkommende merknader til saken. Vi vil også holde dialogen med de andre tilknyttet foretak, slik at dem alltid er oppdatert på status i saken.

rgb_maxbo_ikon_byggesystemer_hovedblaa
180320_Maxbo_ikoner_hovedblå_byggesystemer copy 2

Byggeteknikk

Mengdeberegninger

Vi utfører mengdeberegninger for deg som skal bestille varer til prosjekt. Du vil få eksakte mengder og kalkulerte priser. Dette gjør at du sitter igjen med minimalt overskuddsmateriale på dine prosjekter. 

Arkitekturprosjektering

Maxbo tekniske tjenester AS får dine boligdrømmer gjort om til praktiske konkrete tegninger. Planlegger du et byggeprosjekt kan vi bistå med arkitekturprosjektering og teknisk tegning i tiltaksklasse 1 og 2. Det består av arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser spiller en viktig rolle i tiltaket.  Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget.

Vi har meget god erfaring direkte fra bygg og anleggsbransjen og vet hva som er avgjørende å tenke på. Med vår faglige kompetanse sørger vi for at bygget er utformet etter lover og forskrifter. Da finner vi løsningene som er både godkjente og smarte.

 

Rådgivende ingeniører (RIB)

Maxbo tekniske tjenester tilbyr prosjektering av ditt byggeprosjekt! Vi vet hva som er viktig å tenke på for ditt byggeprosjekt og er ledene innen nye varer, metodikk og tjenester innen byggebransjen. All statistikk tyder på at om et prosjekt går bra eller dårlig har en direkte tilkopling mellom forprosjektet og prosjektering. Maxbo tekniske tjenester vil derfor være der for å kunne hjelpe deg for å prosjektere riktig så du slipper uforutsette kostnader. Vår oppgave er prosjektering av bæresystemer for å sikre dimensjoner på bærende tre, stål eller betong konstruksjoner innen bygg

180320_Maxbo_ikoner_hovedblå_tekniske_tjenester

Energiberegning

Maxbo tekniske tjenester utfører energiberegninger slik at man kan effektivisere energiforbruket i bygget. Slik som teknisk forskrift (TEK17) nå stiller krav om at byggverk skal prosjekteres og utføres med tanke på lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning og som en del av byggeprosjektet skal det gjennomføres beregninger av energibehov i samsvar med Norsk Standard NS 3031.

Energimerking_Bygg_u-teks
180320_Maxbo_ikoner_hovedblå_komfort

Brannprosjektering (RIBR)

Brannsikkerhet er særdeles viktig og blir det slurvet med kan det føre til katastrofale konsekvenser. Vi i Maxbo tekniske tjenester AS har konsulenter innen brannprosjektering (RIBR) som kan komme med rådgivning innen branntekniske tjenester som prosjektering av preaksepterte løsninger innen tiltaksklasse 2. Vi kan også komme inn i tidligfase med rådgivning av forprosjekt og utarbeidelser av anbud, tilbud eller en overordnet brannstrategi. Maxbo tekniske tjenester utarbeider gjerne et brannkonsept med ytelsesbeskrivelse for andre fag, eller øvrig detaljprosjektering, rådgivning ved overlevering eller kontroll av prosjektering og utførelse. 

rgb_maxbo_ikon_Brannteknikk_hovedblaa

Statikk og dimensjonering

For at et bygg skal tåle alle ytre krefter og laster som det blir påført er det viktig at det blir dimensjonert riktig. Ved dimensjonering vil vi i Maxbo tekniske tjenester AS utføre styrkeberegninger av konstruksjonen og sjekke dens stabilitet, når vi har utført dette kan vi være sikker på at bygget eller konstruksjonen tåler alle kreftene som den kan bli påført. 

Vi hjelper deg med beregningene.

Vi har ingeniører som kan dimensjonering og tilbyr dette til bygg og bygningsdeler innen betong, tre og stål. Vi sørger for at alle dimensjoneringer er iht. lover og forskrifter, samtidig som vi sørger for at det overholder alle de felleseuropeiske dimensjoneringsreglene for byggverk. Maxbo Tekniske tjenester er også totalentreprenør og kan bistå med komplett prosjektering og utførelse av nybygg. 

rgb_maxbo_ikon_takprodukter_hovedblaa

Vi står klare til å hjelpe deg med dine prosjekter!

Mesterbrev_merket

Følg oss på

Maxbo_Tekniske Tjenester_icon_logo

Et samarbeid med Løvenskiold Handel AS  og Pancom AS.

KONTAKT OSS

org.nr: 924 463 163
Telefon: +47 47 77 46 46
E-porst: post@maxbotekniske.no

PERSONDATA OG COOKIES

Vår personvernerklæring

Vi vil gjøre siden best mulig for deg, dette gjør vi med bruk av cookies les mer om bruken her.