Skip to content

Energiberegning

Effektiviser ditt bygg med energiberegning.

Maxbo tekniske tjenester utfører energiberegninger slik at man kan effektivisere energiforbruket i bygget. Slik som teknisk forskrift (TEK17) nå stiller krav om at byggverk skal prosjekteres og utføres med tanke på lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning og som en del av byggeprosjektet skal det gjennomføres beregninger av energibehov i samsvar med Norsk Standard NS 3031.

Energiberegninger ligger til grunn for miljøriktig energiforsyning.

Maxbo Tekniske tjenester utfører beregninger av energibruk, effektbehov og inneklima for alle typer bygg og boliger, i samsvar med NS3031:2007. Beregningene utføres ved hjelp av simuleringsprogrammet SIMIEN. Ved hjelp av dette beregningsverktøyet kan vi for eksempel beregne byggets årlige energibehov, tap av varme fra vinduer, varmetapet fra kuldebroer i ytterveggs konstruksjonen eller andel av fornybar energi i energiforsyningen.

Beregningsresultatene gir oss grunnlag for å analysere energibehovet, og optimalisere klimaskallet og de tekniske løsningene med tanke på lavt energiforbruk, økonomiske besparelser og miljøriktig energiforsyning. Beregningene benyttes samtidig til å dokumentere at bygningen tilfredsstiller de skjerpede kravene til energibehov og energiforsyning i teknisk forskrift, TEK17.

Fra og med 1. januar 2010 er det forskriftskrav om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Maxbo Tekniske tjenester har egne energieksperter som har spesialisert seg på energimerking.

Energimerking_Bygg_u-teks

Ta kontakt med oss!

Maxbo-Tekniske-tjenester-as-4

Vi står klare til å hjelpe deg med dine prosjekter!

Mesterbrev_merket

Følg oss på

Maxbo_Tekniske Tjenester_icon_logo

Et samarbeid med Løvenskiold Handel AS  og Pancom AS.

KONTAKT OSS

org.nr: 924 463 163
Telefon: +47 47 77 46 46
E-porst: post@maxbotekniske.no

PERSONDATA OG COOKIES

Vår personvernerklæring

Vi vil gjøre siden best mulig for deg, dette gjør vi med bruk av cookies les mer om bruken her.