Skip to content

Byggprosjektering

Et godt prosjekt starter med god prosjektering.

Maxbo tekniske tjenester tilbyr prosjektering av ditt byggeprosjekt! Vi vet hva som er viktig å tenke på for ditt byggeprosjekt og er ledene innen nye varer, metodikk og tjenester innen byggebransjen. All statistikk tyder på at om et prosjekt går bra eller dårlig har en direkte tilkopling mellom forprosjektet og prosjektering. Maxbo tekniske tjenester vil derfor være der for å kunne hjelpe deg for å prosjektere riktig så du slipper uforutsette kostnader. Vår oppgave er prosjektering av bæresystemer for å sikre dimensjoner på bærende tre, stål eller betong konstruksjoner innen bygg

ARKITEKTURPROSJEKTERING

Maxbo tekniske tjenester AS får dine boligdrømmer gjort om til praktiske konkrete tegninger. Planlegger du et byggeprosjekt kan vi bistå med arkitekturprosjektering og teknisk tegning i tiltaksklasse 1 og 2. Det består av arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser spiller en viktig rolle i tiltaket.  Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget.

Vi har meget god erfaring direkte fra bygg og anleggsbransjen og vet hva som er avgjørende å tenke på. Med vår faglige kompetanse sørger vi for at bygget er utformet etter lover og forskrifter. Da finner vi løsningene som er både godkjente og smarte.

ANSVARLIG SØKER

Vi hjelper deg med byggesaksforskriften for deg som skal søke. Vi har lang erfaring innen byggebransje og vet hva som er viktig å tenke på for at søknaden din skal bli godkjent.

Ansvarlig søker skal koordinere hele byggesaksprosessen, dvs: – Utforming av komplett byggesøknad med nødvendige vedlegg – besørge nabovarsling til naboer og gjenboere -begrunne plassering i tiltaksklasse – forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger – koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest – sørge for at tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse – sørge for at de ansvarlige kontrollforetakene til enhver tid er kjent med kontrollplanene -rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommunen – være mottaker av pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til det ansvarlige foretak de er rettet mot. – kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige.

Ta kontakt med oss!

Maxbo-Tekniske-tjenester-as-4

Vi står klare til å hjelpe deg med dine prosjekter!

Mesterbrev_merket

Følg oss på

Maxbo_Tekniske Tjenester_icon_logo

Et samarbeid med Løvenskiold Handel AS  og Pancom AS.

KONTAKT OSS

org.nr: 924 463 163
Telefon: +47 47 77 46 46
E-porst: post@maxbotekniske.no

PERSONDATA OG COOKIES

Vår personvernerklæring

Vi vil gjøre siden best mulig for deg, dette gjør vi med bruk av cookies les mer om bruken her.